Warning: Undefined array key "default-pagetitle-color" in /home/p13147/domains/hetroertje.nl/public_html/wp-content/themes/superowly/includes/templates-hooks.php on line 107

Wat zijn de doelen van Het Roertje:

Taalontwikkeling en leesbevordering

Kinderen beter maken in taal en spelenderwijs meer interesse laten krijgen in taal en lezen, kinderen meer en met plezier laten lezen. Dat geldt ook voor meelezende ouders, zeker als deze laaggeletterd zijn of (nog) weinig sociaal betrokken. Laaggeletterdheid kan leiden tot een sociaal isolement, dat moet hoe dan ook voorkomen worden. Kinderen die niet graag lezen, komen in een negatieve spiraal waardoor het leesniveau steeds verder daalt. De kinderkrant maakt lezen leuk! Het is lokaal, dus je leest over vriendjes, leuke activiteiten in je eigen buurt. Hoe cool is het als je jezelf terugziet in een echte krant?!

Betrokkenheid bij de buurt en persoonlijke ontwikkeling

Alle kinderen meer bekend maken met hun wijk, dorp en gemeenten. En ze zo meer betrokken maken. Zo gaan ze anders of meer open tegen hun omgeving aankijken. Het zet aan tot meedoen. Aan sportieve, culturele activiteiten, aan iets doen voor een ander. Daarbij worden ze gewezen op allerlei regelingen als een bijdrage van het Jeugd Cultuur/Sport Fonds, Stichting Leergeld. Kinderen voelen zich in de Kinderkrant gezien en gehoord. Maatschappelijke organisaties kunnen zich in de Kinderkrant presenteren.

Omgaan met media, mediawijsheid en meningsvorming

De Kinderkrant geeft kinderen meer inzicht in hoe nieuwsmedia werken, zodat ze op basis van betrouwbare media beter een mening kunnen vormen en worden aangespoord om zelfstandig na te denken Wat is ‘fake news’? Waarom moet je niet elk bericht op social media voor waar aannemen? Wat zijn de gevaren en de pluspunten van social media.

Inzet in de klas

Docenten kunnen Het Roertje gebruiken voor het taalonderwijs, tijdens en na schooltijd. Zij worden gestimuleerd dat te doen door middel van een informatiemail met tips en trucs, die zij voorafgaand aan het verschijnen van elke editie krijgen.

Vaste elementen die in elke editie terugkeren zijn:

  • De menkes die moeilijke woorden uitleggen. (woordenschat)
  • De stelling in de rubriek Zeg het maar, voer voor een discussie in de klas. Bewust is een vakje wit gelaten op de pagina, zodat de lezer hier zijn of haar eigen mening kan delen. (meningsvorming)
  • De puzzel (pagina 11). Deze is alleen op te lossen door Het Roertje helemaal te lezen. (begrijpend lezen)

Goed om te weten: bij de keuze voor het lettertype en de lettergrootte is rekening gehouden met kinderen met dyslexie.